Info vrijwilligers

Help je mee dan ontvang je twee weken voor de Regge Survival een e-mail met informatie over de verdeling van de taken. Indien je een voorkeur hebt aangegeven, wordt daar uiteraard rekening mee gehouden. In het kort gaat het er voor de vrijwilligers als volgt aan toe: 07:45 uur Verzamelen in clubhuis atletics en kennismaken met degene met wie je samen bij een hindernis staat. In ontvangst nemen kleding en lunchpakket. 08:00 uur Aanvang uitleg werkwijze/aandachtspunten, eerste inimini daarna 6 km. 08.30 - 08.40 Verplaatsen naar hindernissen op de baan en inimini. 08.40 - 09:00 Uitleg werkwijze bij hindernissen inimini en baan. 09:00 - 10:00 Verplaatsen naar hindernissen op 6 km traject, uitleg bij hindernis (om 10:00 uur iedereen startklaar voor clubkampioenschappen) 09.00 - 09.45 Start inimini’s 10.00 - 10.30 Start Clubkampioenschappen 10:30 - 11:15 Start teams 6 km 11:30 Prijsuitrijking clubkampioenschappen 11.45 - 13:15 Start Teams 4 km 14.00 - ...-... Opruimen hindernissen zodra laatste team gepasseerd is. 17:00 uur Afsluiting maaltijd met alle vrijwilligers die de hele dag aanwezig waren (incl. opruimen). Overzicht van alle taken van alle vrijwilligers volgt.